Arkiv | april, 2012

Loggbok

1 Apr

Vecka: 10-13

Tidsåtgång: 20 timmar

Mål för veckan?: Koda och koda in designen.

Hur nås målen?: Vi alla tre sätter oss ner och diskuterar hur vi vill att designen ska vara och så fixar en bilderna i photoshop och jag kodar in det på webbplatsen 😛

Hur gick veckans arbete?: Det gick bra och alla tre kom bra överens om designen då vi ritade idéerna som vi hade på ett papper och den designen som vi tycker va bäst gjorde vi i photoshop.
Jag har även visat Amanda hur hon ska koda in sin text i dreamweaver för att där kan man se hur det kommer att se ut på webbplatsen och så ser man om man har kodat fel 😛

Uppföljning av veckans arbete: Försätta att koda på Surfplatta sidan.

Att ta upp vid nästa handledningstillfälle: 

Annonser